OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Click & Trip j.d.o.o. – Odjel pritužbi -,

Petrčane, Ulica V, Broj 15, 23231

Petrčane, Hrvatska

ili na e-mail adresu: complaints@clickandtrip.hr,

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt ili e-mail adresu za dostavu odgovora.