OPĆI UVJETI KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE I WEB STRANICE

1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranice i mobilne aplikacije za korištenje usluge Click & Trip ("Opći uvjeti") uređuje korištenje usluge od strane korisnika. Ukoliko Korisnik odluči koristiti aplikaciju, Korisnik će pristupiti i pročitati Opće uvjete Ugovora o posredničkim uslugama u pružanju charter djelatnosti u turizmu – najam plovila i usluga organiziranih izleta.

1.2 Definicije

 • e – usluga je online usluga putem mobilne i/ili web aplikacije i/ili web stranice i/ili usluga u elektronskom formatu.
 • Click & Trip mobilna aplikacija – Digitalna platforma na mobitelu za prikaz, zaštitu, posudbu i prodaju putovanja i izleta koja je u vlasništvu Click & Trip j.d.o.o.
 • Korisnik – Osoba koja plaća uslugu i registrirala se za korištenje usluge Click & Trip na Clickandtrip.hr mobilnoj aplikaciji i/ili web aplikaciji/web stranici, te osoba koja koristi usluge u svojstvu najmoprimca ili korisnika jednog od organiziranih izleta koji su u ponudi
 • e-usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima korištenje svih usluga na aplikaciji Click & Trip j.d.o.o., Petrčane 15, Ulica V, OIB: 29035192355 (dalje: Click & Trip)
 • Pružatelj usluge je Najmodavac ili Organizator izleta
 • Najmodavac je vlasnik plovila koji daje u najam
 • Plovilo je plovni objekt koji se definira kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost, ali i svaki brod/plovilo za Charter djelatnost/shuttle za održavanje jednodnevnih, dvodnevnih i višednevnih izleta
 • Organizator izleta je organizator jednodnevnih, višednevnih izleta, shuttle izleta i svih ostalih izleta koje Click & Trip ima u svojoj ponudi
 • Pravila privatnosti su pravila definirana Pravilnikom o prikupljanju, obradi, i korištenju, te zaštiti osobnih podataka od 25.04.2018.g., ovim Općim uvjetima, te Uredbom/GDPR
 • Uredba/GDPR je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR - ”Opća uredba o zaštiti podataka”))
 • Pravilnik je Pravilnik o prikupljanju, obradi, i korištenju, te zaštiti osobnih podataka od 25.04.2018.g.

1.3 Pristupom mobilnoj aplikaciji i web stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti web stranice i mobilnu aplikaciju na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • na web stranicu i mobilnu aplikaciju unositi ili distribuirati putem web stranice bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranici i mobilnoj aplikaciji;
 • koristiti web stranicu i mobilnu aplikaciju za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranicu i mobilnu aplikaciju za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranice i mobilne aplikacije bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije o pružateljima usluga objavljeni na web stranici i mobilnoj aplikaciji ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe. Sadržaji, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika kao primatelja usluga uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica i mobilne aplikacije korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranice i mobilne aplikacije te prihvaća (ii) koristiti sadržaj istih isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 Click & Trip se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice i/ili aplikacije i/ili usluga objavljenih na mobilnoj aplikaciji, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranice i mobilne aplikacije, te za (iii) bilo kakvu imovinsku i/ili neimovinsku štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja istih.

2.5 Web stranica i mobilna aplikacija sadrže i dokumente, podatke, marketinške informacije, promotivne informacije kreirane od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Click & Trip nema nadzor nad navedenim sadržajima, podacima i informacijama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti.

2.6 Click & Trip zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice i mobilne aplikacije, pravo ukidanja istih, te pravo ograničavanja pristupa istima, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 Click & Trip neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranice i mobilne aplikacije zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 Click & Trip zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su i dostupne na www.clickandtrip.hr.

2.9 Click & Trip zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama, IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 Click & Trip niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i mobilnoj aplikaciji.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranice i mobilne aplikacije isključivo vlasništvo Click & Trip-a ili njegovih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranice korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja mobilne aplikacije na način da se ista pregledava za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, Click & Trip izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranice i mobilne aplikacije, te zabranjuje korištenje sadržaja istih, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj aplikaciji.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe.

3.5 Za sve sadržaje preuzete s web stranice i mobilne aplikacije (download) korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prilikom pristupa sadržajima odnosno kod svoje registracije korisnici će biti obvezni dati osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene Pravilima privatnosti u ovim Općim uvjetima, Pravilniku o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka kojeg možete pročitati OVDJE, te u Općim uvjetima Ugovora o posredničkim uslugama u pružanju charter djelatnosti u turizmu – najam plovila i usluga organiziranih izleta, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje aplikacije.

4.2 Označavanjem odgovarajuće kućice na aplikaciji i/ili web stranici smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica i mobilne aplikacije, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da Click & Trip može sukladno Pravilima privatnosti obrađivati dane osobne podatke za vlastite marketinške potrebe i potrebe pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, slanja newslettera i obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da CClick & Tripnavedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i CClick & Tripa i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i budućeg razvoja svojih proizvoda i usluga;
 • mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Click & Trip na zadovoljstvo korisnika;
 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 Click & Trip će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene Pravilima o privatnosti. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 Click & Trip neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama određenim u Pravilima o privatnosti, posebice u Pravilniku o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

4.5 Click & Trip će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 Click & Trip će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Click & Trip.

4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Click & Trip će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na aplikaciji i/ili web stranici.

4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. KORIŠTENJE E-USLUGE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1 Korištenje e-usluge je dostupno isključivo registriranim korisnicima.

5.2 Registracija korisnika se vrši putem web stranica i mobilne aplikacije, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge e-usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Click & Trip putem kontakata objavljenih na web stranici i mobilnoj aplikaciji o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4 Registracijom korisnik potvrđuje:

 • da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete koji se odnose na usluge;
 • da je pročitao i da u cijelosti prihvaća Opće uvjete Ugovora o posredničkim uslugama u pružanju charter djelatnosti u turizmu – najam plovila i usluga organiziranih izleta;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da daje Click & Trip-u izričitu suglasnost da može sukladno Pravilima privatnosti, obrađivati dane osobne podatke za potrebe promocije vlastitih usluga i pružanja drugih usluga, posebno definiranih svojim Pravilnikom, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Click & Trip navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Click & Trip-a i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
 • da je razumio kako je Click & Trip samo Posrednik u pružanju usluga charter djelatnosti u turizmu – najam plovila i organiziranih izleta, te da svaki korisnik ulazi u ugovorni odnos direktno sa pružateljem usluge (najmodavcem i/ili organizatorom izleta), te da Posrednik u navedenom samo posreduje.

5.5 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem e-usluge vrši na način da registrirani korisnik koristi usluge dostupne putem mobilne aplikacije i/ili web stranice/web aplikacije na način da ih bira na temelju slike, naslova i osnovnog opisa proizvoda/usluge. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje plovila/chartera/shutlle od strane ljudskog oka i sl., Click & Trip ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda i/ili usluga s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora/mobitela.

5.6 Klikom na gumbe za kupnju proizvoda i/ili usluga, odabrani proizvod/usluga sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "košaricu" gdje se nalaze svi odabrani proizvodi/usluge.

5.7 Ukoliko Click & Trip nije u mogućnosti staviti na raspolaganje neki od naručenih proizvoda/usluga, kontaktirat će korisnika putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom.

5.8 Click & Trip zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni aktualnu ponudu proizvoda i svih usluga.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM MOBILNE APLIKACIJE

6.1 Cijene proizvoda i usluga izražene su u hrvatskim kunama ("HRK"), a mogu biti izražene i u protuvrijednosti eura („EUR“) prema srednjem tečaju HNB-a na dan objave, te uključuju porez na dodanu vrijednost. Click & Trip može odrediti određene popuste na kupovinu putem mobilne aplikacije koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji "Popust".

6.2 Cijene proizvoda i usluga podložne su promjenama do trenutka potvrde kupovine.

7. NAČIN PLAĆANJA USLUGA I PROIZVODA

7.1 Registracija korisnika je besplatna. Registrirani korisnici mogu plaćati usluge koje koriste na aplikaciji/web stranici na sljedeće načine:

 • kreditnim i debitnim karticama,
 • putem Apple storea
 • putem Google playstorea
 • putem PayPal usluge

7.2 Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši automatski.

7.3 Click & Trip će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. Troškovi dostave ne postoje.

7.4 U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem usluge eKnjižnice.

7.5 HT Pay Way se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podataka (npr. Brojevi kreditnih kartica) između HT Pay Way sustava koji obavlja on-line plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća u potpunosti je zaštićena od neautoriziranog pristupa. HT Pay Way u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu donacije nisu ovlašteni. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nuženi za obavljanje posla. Svi djelatnici i partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Usluga plaćanja implementirana je u skladu s PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) naputcima koji osiguravaju sigurnu kupovinu. (https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/)

7.6 Prilikom plaćanja podatke o Vašoj kartici ne pohranjujemo ni na koji način, već ih samo prosljeđujemo našem kartičnom procesoru koji obavlja naplatu.

7.7 Korisnik odnosno kupac ima pravo na raskid ugovora prema Članku 45. Zakona o zaštiti potrošača. Rok za raskid definiran je Zakonom. Povrat novca obavlja se prema procjeni Uprave tvrtke Click & Trip.

7.8 Usluga će biti aktivirana unutar 24 sata od trenutka provedbe plaćanja. Korisnik će kroz aplikaciju i/ili web sučelje biti obaviješten o aktiviranju usluge, te će odmah po izvršenoj uplati dobiti Račun.

7.9 IZJAVA O KONVERZIJI - Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećojtečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

8. OSTALI UVJETI USLUGE

8.1 Click & Trip ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

 • uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem, u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge, ako predmetna šteta nije nastala izravnom namjerom i krivnjom Click & Trip-a.

8.2 Click & Trip ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluga s mobilne aplikacije.

8.3 Na korištenje usluga mobilne aplikacije primjenjivati će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluga.

9. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

9.1 Click & Trip zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na mobilnoj aplikaciji i web stranici.

9.2 Za korištenje usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka uplate za naručenu uslugu.

9.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zadru.